Ateliér

11.6.2015

"V bezetmí".

"Z hluboké tmy stoupá načekaná záře, která nás nutí uvažovat o fyziologických limitech našeho vnímání stejně jako o poznávacích schopnostech člověka. Implicitně je zde naznačeno, jak rozlehlá mohou být tajemství „za“ naším zřením, které jsme si tak samozřejmě zvykli pokládat za komplexní a vyčerpávající. Další otázkou, která v úvaze diváka tvoří stupňující se napětí, je rozměr a plynutí času. Jsou-li fyzikální danosti relativní, je fyzika v podání Kristýny Erbenové protnuta samou metafyzikou."

VIEW ARTICLE

Tma je jen málem světla

21.5.2015

"Mladá fotografka Kristýna Erbenová vystavuje v Galerii Fotografic cyklus nazvaný „V bezetmí“. Barevné snímky zachycují noční krajiny. Fantazie dostává podněty jako překvapení a novou dimenzi reálného světa."

VISIT

Události v kultuře

16.5.2015

"Místo ve dne začala fotit v noci. Od té doby fotí při každém úplňku. Kristýna Erbenová patří k nejmladší generaci českých fotografů a už má za sebou desítky výstav u nás i v zahraničí."

VISIT

Fotím v noci

11.5.2015

"Noc, ticho, tma, stříbrné stíny, dobrodružství, strach, zvuky noci, zvířata, návštěvníci, zastavit se, nehýbat, vnímat, propojit se. Tady a teď, v tichosti, sdílet čas a prostor, klid i vnitřní napětí."

VISIT

Lidové noviny / Orientace

2.5.2015

"Krajiny v souboru Soukromá území Kristýny Erbenové zvou k putování. Nevíme, kdy se vydáme na cestu a kde skončíme. Není důležité, kde jsme. Je to stále jeden a tentýž klidný svět…Úplně jiné je to ve světě lidí. Tam je klid jen zdánlivý. V souboru Somewhere Inside Kristýna Erbenová pomalu otevírá pomyslné dveře do nejrůznějších životních příběhů. ‚Fotím různé lidi, ale vlastně nejde o jejich konkrétní osudy, ale o stále stejný příběh. O jednotlivé životní kapitoly, které známe všichni. Říkám tomu bezčasí a bezprostor.‘"

VIEW ARTICLE

Mladé naděje české fotografie: Kristýna Erbenová a její soukromé vlastnictví

31.1.2014

"Série Soukromá území je mapou míst, která si Kristýna Erbenová přivlastnila. Důsledně tak pokračuje ve vlastní hlubinné terapii, ve vhledu do a za obecně vnímanou skutečnost. Soukromá území jsou vždy intimní a jemná místa, důležitá a viditelná hlavně pro jejich majitele."

VISIT

FOTO magazine

February 2013

"Když se do nich ponoříte, jsou fotografie svou výpovědí opravdu silné, a to i přesto, že jsou vlastně velmi jemné, křehké a poetické. Autorka potvrzuje, že má dar nacházet poetické obrazy na zdánlivě nudných místech a svébytným vizuálním jazykem je s pokorou posílat dál divákovi. Kristýniny fotografie jsou básně, ke kterým si musí najít cestu divák sám – a v jejím případě to vůbec není těžké."

VIEW ARTICLE

Kultura v regionech

17.11.2012

(od času 10:45)
„Melancholická atmosféra bezčasí, schopnost zachytit skryté napětí v na první pohled banálních situacích a dokonalé technické vybavení. To všechno charakterizuje fotografie Kristýny Erbenové.“

VISIT

Kultura.cz

23.6.2012

Portrét: Fotografka Kristýna Erbenová.

„Mým hlavním tématem je člověk a krajina a člověk v krajině. Být sám, uvnitř sebe. Momenty, které nás vedou k hlubšímu prožití místa a prostoru kolem nás i sebe sama.“

VISIT

Ateliér

3.5.2012

"Zamlklá zastavení"

"Erbenová nepodléhá krátkodechým trendům, jimiž je fotografická scéna zaplavena. Přes riziko, že bude nařčena z patosu a prvoplánové emocionality, komponuje své fotografie s velkou mírou jistoty a čitelného talentu, jenž je zjevně vytříben obsáhlou znalostí (nejen) výtvarného umění. Tvoří tak čisté a univerzální artefakty, s nimiž může na první pohled stejně jako po delší zkušenosti komunikovat ten, komu není cizí jeden z prvotních účelů umění, jímž je rozhovor se sebou samým a formálně rafinované ztvárnění emocí."

VIEW ARTICLE

Shots Magazine

December 2010

"Fragile Moments' depicts a series of restful, serene images, suspended - often in water, but mostly in time - each in some private ecstasy of solitude. The final image in the series, an old man gazing at the portrait of maybe a lost love, is a beautiful essay in a limited and carefully orchestrated colour palatte, which uses light and shade to create infinite depth."

VIEW ARTICLE